tenisbierun.pl

Rezerwacja kortów 2013

HARMONOGRAM

REZERWACJI KORTÓW TENISOWYCH

w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270

KORT nr 2

BOSiR

ALTZ

Poniedziałek

9.00 - 12.00
16.30 - 19.30

Poniedziałek

7.30 - 9.00
12.00 - 16.30
19.30 - 22.30

Wtorek

9.00 - 12.00

Wtorek

7.30 - 9.00
12.00 - 22.30

Środa

9.00 - 12.00
16.30 - 19.30

Środa

7.30 - 9.00
12.00 - 16.30
19.30 - 22.30

Czwartek

9:00 - 12:00

Czwartek

7.30 - 9.00
12.00 - 22.30

Piątek

9.00 - 12.00
16.30 - 19.30

Piątek

7.30 - 9.00
12.00 - 16.30
19.30 - 22.30

Sobota

9.00 - 12.00
16.30 - 21.00

Sobota

7.30 - 9.00
12.00 - 16.30
21.00 - 22.30

Niedziela

9.00 - 12.00
16.30 - 21.00

Niedziela

7.30 - 9.00
12.00 - 16.30
21.00 - 22.30


Kort nr 1 wyłącznie do użytku przez członków ALTZ

1. Opłata za korzystanie z kortów dla osób nie będących członkami Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego wynosi:
· jeden kort tenisowy 15 zł
· dwa korty tenisowe 25 zł
2. Podane ceny to stawka (brutto) za 1,5 godziny zegarowej.
3. Stawka ulgowa przysługuje grupom, które składają się w 100% z osób posiadających prawo do zniżki.
4. Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem legitymacji:
· dzieciom,
· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
· studentom do ukończenia 26 r.ż.,
· emerytom i rencistom.
5. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem gry (BOSiR, ul.Turystyczna 1)
6. Za korzystanie z ścianki betonowej nie pobiera się opłat.
7. W przypadku nie stawienia się osób na wyznaczoną godzinę w ciągu 15 min, osoby grające w tym czasie mogą grać dalej.
8. Osoby korzystające z kortów obowiązane są potwierdzić ten fakt w specjalnym grafiku.
9. W dniu organizacji turnieju tenisowego oba korty są zarezerwowane dla ALTZ.