tenisbierun.pl

Rezerwacja kortów 2012

Bieruń, ul. Warszawska 270

KORT nr 2


BOSiR


ALTZ


Poniedziałek


9.00 - 12.00

16.30 - 19.30


Poniedziałek


7.30 - 9.00

12.00 - 16.30

19.30 - 22.30


Wtorek


9.00 - 12.00


Wtorek


7.30 - 9.00

12.00 - 22.30


Środa


9.00 - 12.00

16.30 - 19.30


Środa


7.30 - 9.00

12.00 - 16.30

19.30 - 22.30


Czwartek


9:00 - 12:00


Czwartek


7.30 - 9.00

12.00 - 22.30


Piątek


9.00 - 12.00

16.30 - 19.30


Piątek


7.30 - 9.00

12.00 - 16.30

19.30 - 22.30


Sobota


9.00 - 12.00

16.30 - 21.00


Sobota


7.30 - 9.00

12.00 - 16.30

21.00 - 22.30


Niedziela


9.00 - 12.00

16.30 - 21.00


Niedziela


7.30 - 9.00

12.00 - 16.30

21.00 - 22.30Kort nr 1 wyłącznie do użytku przez członków ALTZ

1. Opłata za korzystanie z kortów dla osób nie będących członkami Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego wynosi:
  • jeden kort tenisowy 15 zł
  • dwa korty tenisowe 25 zł
2. Podane ceny to stawka (brutto) za 1,5 godziny zegarowej.
3. Stawka ulgowa przysługuje grupom, które składają się w 100% z osób posiadających prawo do zniżki.
4. Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem legitymacji:
  • dzieciom,
  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
  • studentom do ukończenia 26 r.ż.,
  • emerytom i rencistom.
5. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem gry (BOSiR, ul.Turystyczna 1)
6. Za korzystanie z ścianki betonowej nie pobiera się opłat.
7. W przypadku nie stawienia się osób na wyznaczoną godzinę w ciągu 15 min, osoby grające w tym czasie mogą grać dalej.
8. Osoby korzystające z kortów obowiązane są potwierdzić ten fakt w specjalnym grafiku.
9. W dniu organizacji turnieju tenisowego oba korty są zarezerwowane dla ALTZ.