tenisbierun.pl

Rezerwacja kortów 2011

HARMONOGRAM

REZERWACJI KORTÓW TENISOWYCH

w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270


BOSiR   kort nr 2

ALTZ     kort nr 2

Poniedziałek

9:00 – 15:00

Poniedziałek

15:00 – 22:30

Wtorek

9:00 – 15:00

Wtorek

15:00 – 22:30

Środa

18:00 – 21:00

Środa

7:30 – 18:00

Czwartek

9:00 – 15:00

Czwartek

15:00 – 22:30

Piątek

18:00 – 21:00

Piątek

9:00 – 18:00

Sobota

9:00 – 12:00

19:30 - 21:00

Sobota

7:30 – 9:00

12:00 – 19:30

Niedziela

9:00 – 12:00

19:30 - 21:00

Niedziela

7:30 – 9:00

12:00 – 19:30

Kort nr 1 wyłącznie do użytku przez członków ALTZ

1. Opłata za korzystanie z kortów dla osób nie będących członkami Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego wynosi:

  • jeden kort tenisowy 15zł
  • dwa korty tenisowe 25zł

2. Podane ceny to stawka (brutto) za 1,5 godziny zegarowej.

3. Stawka ulgowa przysługuje grupom, które składają się w 100% z osób posiadających prawo do zniżki.

4. Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem legitymacji:

  • dzieciom,
  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
  • studentom do ukończenia 26 r.ż.,
  • emerytom i rencistom.

5. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem gry.

6. Za korzystanie z ścianki betonowej nie pobiera się opłat.

7. W przypadku nie wstawienia się osób na wyznaczoną godzinę w ciągu 15min, osoby grające w tym czasie mogą grać dalej.

8. W dniu organizacji turnieju tenisowego oba korty są zarezerwowane dla ALTZ.