tenisbierun.pl

Regulamin ligi tenisowej 2010

ROZGRYWEK LIGOWYCH w sezonie 2010
SEKCJI TENISA ZIEMNEGO
KS "PIAST" w BIERUNIU

 1. Celem "Rozgrywek ligowych" jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród członków sekcji.
 2. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział tylko członkowie Sekcji Tenisowej, którzy opłacili składki członkowskie.
 3. Członkowie sekcji, którzy potwierdzą udział w rozgrywkach ligowych (osobisty wpis na listę z podaniem numeru telefonu) zostaną przydzieleni do poszczególnych sześcioosobowych Grup (od I do V). Kryterium przydziału do grupy jest pozycja z "Listy Rankingowej" sezonu 2009 r.
 4. Każda Grupa składa się z 6 lub 5 zawodników.
 5. Nowi zawodnicy nie sklasyfikowani w sezonie 2009 zostaną dopisani na koniec listy
 6. System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie 2 miesięcy przez każdego zawodnika danej grupy - 5 meczów tenisowych (każdy z każdym), do wygrania dwóch setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break. Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty, za przegrany mecz 1 punkt, za nie rozegrany mecz 0 punktów.
 7. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do ostatniego dnia danej rundy !!!!
 8. Dwukrotna odmowa rozegrania meczu upoważnia zawodnika wzywającego do przyznania walkoweru 6:0 6:0.
 9. Wyniki pojedynków należy wpisać do odpowiedniej tabeli.
 10. Ostatniego dnia miesiąca danej rundy nastąpi podsumowanie rozgrywek.
  O kolejności zawodników w Grupie decydują odpowiednio:
  · Większa ilość zdobytych punktów, a gdy te są równe
  · Większa różnica setów w meczach, a gdy te są równe
  · Większa różnica gemów, a gdy te są równe
  · Wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi
 11. Zawodnik, który zajmie I i II miejsce w Grupie awansuje w następnym miesiącu do Grupy wyższej.
 12. Zawodnik, który zajmie V i VI miejsce w Grupie spada w następnym miesiącu do Grupy niższej.
 13. Jeżeli w danej grupie nie zostanie ustalona kolejność zawodników - o awansie lub spadku decydować będzie losowanie.
 14. Mecze ligowe rozgrywane będą w okresie sezonu letniego na kortach KS "Piast" w następujących terminach:
runda I : 01.05 - 30.06.
runda II : 01.07 - 31.08
runda III : 01.09 - 24.10.