tenisbierun.pl

Regulamin 2021


ROZGRYWEK LIGOWYCH    w sezonie 2021

 AMATORSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO w BIERUNIU

 

1.      Celem „Rozgrywek ligowych” jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród członków ALTZ.

2.      W rozgrywkach ligowych mogą brać udział tylko członkowie Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego, którzy opłacili składki członkowskie w BOSiR w terminie do 30 kwietnia
i wypełnili kartę zgłoszeniową.

3.      Członkowie ALTZ, którzy potwierdzą udział w rozgrywkach ligowych - zgłoszenia przyjmuje kol. J.Słociński (w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia), z podaniem numeru telefonu i roku urodzenia - zostaną wpisani do jednej grupy ligowej.

4.      System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie 10 tygodni (do 15 lipca) przez każdego zawodnika - meczów tenisowych (każdy z każdym), do wygrania dwóch setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break.

5.      Wskazane jest aby w każdym tygodniu rozegrać przynajmniej jeden mecz ligowy.

6.      Za zwycięstwo 2:0 przyznawane są 4 punkty dla wygrywającego, 1 punkt dla przegrywającego

7.      Za zwycięstwo 2:1 przyznawane są 3 punkty dla wygrywającego, 2 punkty dla przegrywającego

8.      Za walkower przyznawane są 2 punkty dla wygrywającego, 0 punktów dla poddającego mecz. Za nie rozegrany mecz 0 punktów.

9.      Dwukrotna odmowa rozegrania meczu upoważnia zawodnika wzywającego do przyznania walkoweru 6:0 6:0.

10. Wyniki pojedynków należy wpisać do odpowiedniej tabeli (w gablocie na kortach)

11. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do 15 lipca !!!! 06 lipca nastąpi podsumowanie rozgrywek pierwszej rundy

12. O kolejności zawodników w Grupie decydują odpowiednio:

·        Większa ilość zdobytych punktów, a gdy te są równe

·        Większa różnica setów w meczach, a gdy te są równe

·        Większa różnica gemów, a gdy te są równe

·        Wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi

13. Po pierwszej rundzie zawodnicy zostaną podzieleni na Ligę I i Ligę II – wg miejsc rankingowych po I rundzie.

14. Rozgrywki drugiej rundy odbywają się na tych samych zasadach co w Rundzie I, po której zostanie utworzony Ranking Sezonu 2021.

15. Mecze ligowe rozgrywane będą w okresie sezonu letniego na kortach przy
ul. Warszawskiej 272 w następujących terminach:

Ø  Runda I          :           01.05 – 15.07.

Ø  runda II         :           16.07 – 30.09.  – Liga I, Liga II,                                                                                                                                                                              J.SłocińskiREGULAMIN

Turniejów w grze podwójnej amatorów ALTZ 2021

ze zmiennym partnerem

 

1.     W sezonie 2021 r. rozegrany zostanie cykl 5 turniejów (jeden turniej/miesiąc) oraz Turniej Masters (październik) do którego zakwalifikuje się 8 zawodników z najwyższą liczbą punktów. Do punktacji Turnieju Masters będą zliczane punkty z czterech najwyżej punktowanych turniejów zawodnika.

2.     Data Turnieju będzie ogłaszana z miesięcznym wyprzedzeniem.

3.     Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie (603 74 55 33) do organizatora kol. J.Słocińskiego, od poniedziałku do czwartku w tygodniu poprzedzającym turniej.

4.     Lista zgłoszeń zostaje zamknięta o godz. 20.00 w czwartek.

5.     W turnieju bierze udział pierwszych 16 zgłoszonych graczy. Pozostali zostaną wpisani na listę rezerwową.

6.     Losowanie: piątek godz.17.00

7.     Początek gier: sobota godz. 9.00

8.     System rozgrywek: 4 rundy gier ze zmiennym partnerem

9.     Każdy uczestnik rozgrywa taką samą liczbę 48 gemów

10. Po losowaniu tworzymy 4 grupy 4-osobowe. Każda z grup rozgrywa w sumie 12 gemów we wszystkich możliwych konfiguracjach deblowych (po 4 gemy w każdej konfiguracji. Każdy z graczy serwuje 1 raz w danej konfiguracji.

11.Następnie zostają powtórzone 3 kolejne rundy w nowych składach grupowych.

12.Każdy zawodnik zdobywa punkty w poszczególnych rundach (1 wygrany gem = 1 punkt)

13. Po rozegraniu 4 rund zostaną podsumowane punkty, które zadecydują o kolejności miejsc rankingowych w Turnieju.

14. W przypadku równej liczby punktów po 4 rundach o wyższym miejscu decyduje data urodzenia. (starszy gracz zajmuje wyższe miejsce)

15. Każdy zawodnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania turnieju.

16. Wszelkie spory regulaminowe rozstrzyga organizator Turnieju.