tenisbierun.pl

Regulamin 2019


REGULAMIN

ROZGRYWEK LIGOWYCH w sezonie 2019

AMATORSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO w BIERUNIU


 1. Celem „Rozgrywek ligowych” jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród członków ALTZ.

 2. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział tylko członkowie Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego, którzy opłacili składki członkowskie w BOSiR w terminie do 30 kwietnia i wypełnili kartę zgłoszeniową.

 3. Członkowie ALTZ, którzy potwierdzą udział w rozgrywkach ligowych - zgłoszenia przyjmuje kol. J.Słociński, z podaniem numeru telefonu i roku urodzenia - zostaną przydzieleni do poszczególnych grup rocznikowych.

 4. Podział na grupy rocznikowe jest uzależniona od ilości zawodników w danym przedziale wiekowym.

 5. Każda grupa rocznikowa składa się z 7 do 10 zawodników.

 6. System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie 2,5 miesięca przez każdego zawodnika danej grupy - meczów tenisowych (każdy z każdym), do wygrania dwóch setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break.

 7. Wskazane jest aby w każdym tygodniu rozegrać przynajmniej jeden mecz ligowy.

 8. Za zwycięstwo 2:0 przyznawane są 4 punkty dla wygrywającego, 1 punkt dla przegrywającego

 9. Za zwycięstwo 2:1 przyznawane są 3 punkty dla wygrywającego, 2 punkty dla przegrywającego

 10. Za walkower przyznawane są 2 punkty dla wygrywającego, 0 punktów dla poddającego mecz

 11. Za nie rozegrany mecz 0 punktów.

 12. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do ostatniego dnia danej rundy !!!!

 13. Dwukrotna odmowa rozegrania meczu upoważnia zawodnika wzywającego do przyznania walkoweru 6:0 6:0.

 14. Wyniki pojedynków należy wpisać do odpowiedniej tabeli (w gablocie na kortach)

 15. Ostatniego dnia miesiąca danej rundy nastąpi podsumowanie rozgrywek.
  O kolejności zawodników w Grupie decydują odpowiednio:

  • Większa ilość zdobytych punktów, a gdy te są równe

  • Większa różnica setów w meczach, a gdy te są równe

  • Większa różnica gemów, a gdy te są równe

  • Wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi

 16. Mecze ligowe rozgrywane będą w okresie sezonu letniego na kortach przy ul. Warszawskiej 272 w następujących terminach:

 • Runda I : 01.05 – 15.07.

 • runda II (rewanżowa): 16.07 – 30.09

 1. Na zakończenie sezonu 2019 (październik) zostanie rozegrany Turniej MASTERS, w którym udział weźmie po czterech pierwszych zawodników z każdej grupy rocznikowej